Het verkeersplan dat tijdens Heldair Show Maritiem van kracht is, is zo ingericht dat alle bestemmingen bereikbaar blijven. Het kan wel zijn dat verkeer moet omrijden.

  1. De Kortevliet is afgesloten tot de bocht waar die weg overgaat in de Middenvliet. De Middenvliet blijft dus open, maar verkeer kan niet verder dan hierboven genoemde bocht.

  2. De Doggersvaart is vanaf de kruising met de Landmetersweg afgesloten. De weg waar de Doggersvaart overgaat in de Parallelweg N250 is ook afgesloten, tot aan restaurant McDonalds aan de Verkeerstorenweg.

  3. De Torplaan is afgesloten vanaf de kruising met de Guldemondweg, tot de kruising met de Doggersvaart. 

  4. Fietsers op het fietspad langs het HRTC Wielerparcours worden verzocht door te fietsen en niet te blijven staan.

  5. Het toegangshek van het HRTC Wielerparcours aan de Guldemondweg blijft gesloten.

  6. Mensenverzamelingen aan de kop van de landingsbaan zijn niet toegestaan.


 


 

Created by Trefnet · Powered by SHARKSHARK