HUISREGELS Heldair Show Maritiem

 

Geachte bezoeker(s),

 

Om het evenement goed te laten verlopen hebben we een aantal huisregels opgesteld.

We wensen u veel plezier tijdens Heldair Show Maritiem!

                            

1.      Deponeer al uw afval in de afvalbakken. Rondwaaiend afval is gevaarlijk voor luchtvaartuigen.

 

2.      Voor uw en onze veiligheid kan er steekproefsgewijs gevraagd worden om uw tas te laten controleren.

 

3.      Het is bezoekers niet toegestaan artikelen te verkopen, pamfletten e.d. uit te delen of demonstraties, van welke aard dan ook, te houden.

 

4.      Blijf achter de afzettingen. Deze zijn er om uw veiligheid te garanderen.

 

5.      Laat uw tas(sen) niet onbeheerd achter.

 

6.      Huisdieren zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd (uitgezonderd hulphonden).

 

7.      Kinderen onder de 12 zijn van harte welkom onder begeleiding van een volwassene.

 

8.      Op het evenemententerrein is het verboden te (brom)fietsen, skateboarden of rolschaatsen.

 

9.      Instructies van de organisatie dienen te worden opgevolgd.

 

10.  Roken is verboden op platformen en in de nabijheid van vliegtuigen.

 

 

Het niet opvolgen van de huisregels kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het terrein.

 

 

 

Het volledige huisreglement is opvraagbaar bij de organisatie.

 

 

Created by Trefnet · Powered by SHARKSHARK